Funkcje trawnika

Trawniki są podstawowym elementem terenów zieleni i zajmują zależnie od rodzaju obiektu 40-70% ich powierzchni. Niemałe jest ich znaczenie w kształtowaniu korzystnych warunków wypoczynku w obrębie każdego zieleńca czy parku. Trawnik jest najprostszym i najbardziej naturalnym pokryciem powierzchni gleby. Pokrycie …