Zawartość materiału organicznego i składników pokarmowych w glebie

Zawartość materiału organicznego. W normalnych glebach materiał organiczny występuje w postaci próchnicy i jego zawartość do głębokości 20 cm waha się w granicach 0,6-6%. Odpowiada to zawartości wagowej 18-180 t/ha, czyli 1,8-18 kg/m². W glebach przygotowywanych pod trawnik, a zawierających …