Rodzaje trawników

Podziału i klasyfikacji trawników można dokonać na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład wartość estetyczna, skład gatunkowy roślin, sposób użytkowania i sposób pielęgnacji. Najczęściej stosuje się podział trawników na: ogrodowe, parkowe, specjalne i zadarnienia.

Trawniki ogrodowe nazywa się często dywanowymi. …

Cechy trawnika

Trawnikami nazywa się powierzchnie trwale pokryte roślinnością, zwykłe trawiastą, tworzone i utrzymywane dla różnych celów. Do cech trawnika decydujących o jego wartościach estetycznych należą: jednolitość, gładkość i żywa zielona barwa.

Przez jednolitość należy rozumieć jednolity pod względem struktury typ roślin …

Ubytki drewna cz.2

Od materiałów takich wymaga się następujących cech: niewielkiej gęstości pokornej, elastyczności, właściwości termicznych zbliżonych do drewna, nienasiąkliwości, dostatecznej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto materiał taki powinien być tani, łatwo osiągalny i łatwy do wbudowania. Z uwagi …

Ubytki drewna cz.1

Ubytki drewna występują wskutek jego rozkładu w miejscach różnych ran: nie pielęgnowanych lub pielęgnowanych niewłaściwie. Najczęściej spotykanym miejscem szybko postępującego rozkładu drewna są nie pielęgnowane rany po wadliwie wykonanym cięciu gałęzi, wystawione swą powierzchnią na działanie wód opadowych. Wadliwość cięcia …

Uszkodzenia drzew przez wyładowania elektryczne – uderzenie pioruna

Uszkodzeniom przez wyładowania elektryczne ulegają najczęściej drzewa bardzo stare i wysokie, często górujące nad otoczeniem. Rozmiary uszkodzeń są bardzo różne i zależą od takich czynników, jak: siła wyładowania, gatunek i rozmiar drzewa oraz od właściwości gruntu, jak na przykład stopień …