Sąsiedztwo trawnika

Sąsiedztwo trawnika. Uzyskanie dobrego trawnika w pewnych warunkach może być bardzo trudne. Na przykład rosnące w sąsiedztwie trawnika duże drzewa o płytkim systemie korzeniowym lub drzewa silnie cieniujące są zawsze zagrażającymi trawnikowi konkurentami. Podobną konkurencję mogą stwarzać niektóre krzewy, a …

Rodzaje trawników

Podziału i klasyfikacji trawników można dokonać na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład wartość estetyczna, skład gatunkowy roślin, sposób użytkowania i sposób pielęgnacji. Najczęściej stosuje się podział trawników na: ogrodowe, parkowe, specjalne i zadarnienia.

Trawniki ogrodowe nazywa się często dywanowymi. …