Skład mechaniczny gleby pod trawniki

Trawniki są uprawami wieloletnimi utrzymywanymi na określonym podłożu kilka, a często nawet kilkanaście lat, dlatego szczególną uwagę należy zwracać na wybór i przygotowanie tego podłoża.

Skład, mechaniczny. Wartość gleby jest zwykle proporcjonalna do stopnia rozdrobnienia skały macierzystej tworzącej składniki mineralne …

Rozmiar i dostępność trawnika

Trawniki są bardzo ważnymi elementami kompozycji ogrodu, zatem o ich rozmiarach, położeniu i powiązaniu z innymi elementami otoczenia zawsze powinien decydować projektant. Do cech trawnika będących przedmiotem projektowania należą: rozmiary, kształt, ukształtowanie powierzchni i sąsiedztwo.

Rozmiary trawnika wynikają z przyjętych …

Ubytki drewna cz.2

Od materiałów takich wymaga się następujących cech: niewielkiej gęstości pokornej, elastyczności, właściwości termicznych zbliżonych do drewna, nienasiąkliwości, dostatecznej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto materiał taki powinien być tani, łatwo osiągalny i łatwy do wbudowania. Z uwagi …

Uszkodzenia drzew przez wyładowania elektryczne – uderzenie pioruna

Uszkodzeniom przez wyładowania elektryczne ulegają najczęściej drzewa bardzo stare i wysokie, często górujące nad otoczeniem. Rozmiary uszkodzeń są bardzo różne i zależą od takich czynników, jak: siła wyładowania, gatunek i rozmiar drzewa oraz od właściwości gruntu, jak na przykład stopień …