Rodzaje trawników

Podziału i klasyfikacji trawników można dokonać na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład wartość estetyczna, skład gatunkowy roślin, sposób użytkowania i sposób pielęgnacji. Najczęściej stosuje się podział trawników na: ogrodowe, parkowe, specjalne i zadarnienia.

Trawniki ogrodowe nazywa się często dywanowymi. Są to trawniki najwyższej jakości pod względem estetycznym, gładkie,  żywozielone i dzięki częstemu koszeniu przypominające dywany,  trawniki te można zakładać w różnych warunkach, dokonując odpowiedniego doboru gatunków traw. Do zakładania trawników ogrodowych używa się zwykle trzech lub czterech gatunków traw nie dopuszcza się do zmiany składu gatunkowego przez właściwe regularne prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Trawniki parkowe. Są to trawniki typu pośredniego między ogrodowymi a naturalnymi łąkami. Odznaczają się one innymi wartościami estetycznymi, ponieważ kosi się je znacznie rzadziej, skład tworzących je roślin wchodzi wiele gatunków nietrawiastych. Trawniki te można zakładać w wielu różnych warunkach, przy czym wysiewa się nasiona tylko takich gatunków traw i innych roślin, które mają odgrywać rolę pionierską. W -późniejszych latach po założeniu takich trawników skład roślin zmienia się i ustala na skutek naturalnego następstwa zgodnego z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Jakość i częstotliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych może decydować o zmianie składu gatunkowego roślin i wartościach estetycznych trawnika.

Trawniki specjalne. Jest to dość duża grupa obejmująca przede wszystkim nawierzchnie trawiaste stosowane w różnych obiektach sportowych. Są to najczęściej boiska trawiaste do uprawiania różnych dziedzin sportu. Wymagania stawiane tej grupie trawników są bardzo liczne i wysokie: powinny one mieć cechy trawników ogrodowych, a jednocześnie wykazywać dużą odporność na działanie czynników mechanicznych, jak zgniatanie, ścieranie, zrywanie itp. Dlatego zakładając takie trawniki trzeba dokonywać starannego doboru gatunków traw, a po założeniu bardzo starannie je pielęgnować, zależnie od przeznaczenia, sposobu i częstości użytkowania. Trawniki specjalne zakłada się na podłożu bardzo dokładnie przygotowanym zarówno pod względem warunków dla roślin, jak i trwałości gładkiej powierzchni gleby trawnika. Bardzo często trawniki takie wyposaża się w różne urządzenia podziemne regulujące wilgotność, dostęp powietrza, a nawet temperaturę.

Zadarnienia są to pieskie pokrycia powierzchni' gleby roślinami niskimi. Stosuje się je w takich warunkach, gdzie uzyskanie trawnika napotyka różne trudności; na przykład powierzchnie o znacznych pochyłościach, miejsca o trudnych warunkach glebowych, silnie ocienione, narażone na erozję wodną.

Zadarnienia nie tworzą jednak trawnika; są więc formą pośrednią między trawnikami a wieloma różnymi formami stosowania roślin. Ze względu na różnorodność roślin stosowanych do tej;o typu pokryć powierzchni gleby, zadarnienia mogą mieć duże wartości dekoracyjne. Bardzo często do tego celu używa się różnych roślin ogrodowych, kobiercowych i zadarniających. Do zadarnień zaliczyć można trawniki zastępcze, tworzone zwykle z roślin nietrawiastych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *