Nierównomierność osiadania gleby – spulchnianie

Zjawisko zanikania spulchnienia, czyli osiadanie, stwarza w praktyce wiele kłopotów, ponieważ bardzo często powoduje sfalowanie powierzchni trawnika. Następstwa tego zjawiska mogą występować bardzo wyraźnie, jeśli trawnik założono na wysokich nasypach niedostatecznie zagęszczonych. Dlatego też przed założeniem trawnika na nasypie trzeba …