Nierównomierność osiadania gleby – spulchnianie

Zjawisko zanikania spulchnienia, czyli osiadanie, stwarza w praktyce wiele kłopotów, ponieważ bardzo często powoduje sfalowanie powierzchni trawnika. Następstwa tego zjawiska mogą występować bardzo wyraźnie, jeśli trawnik założono na wysokich nasypach niedostatecznie zagęszczonych. Dlatego też przed założeniem trawnika na nasypie trzeba …

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.1

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych za pomocą sieci sączków i zbieraczy okazało się, w wielu wypadkach nie zadowalające. Przyczyną tego jest występujące wskutek różnych czynników osiadanie gleby i zmniejszanie się jej porowatości. Zjawiska te powodują zmniejszanie się wolnych przestrzeni niekapilarnych, …