Cięcia drzew i krzewów przesadzanych

Cięcia dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ten rodzaj cięć prowadzi się zwykle na drzewach ulicznych lub innych rosnących w pobliżu domów mieszkalnych. Celem cięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów, pojazdów lub mieszkańców domu. Cięcia dotyczą gałęzi martwych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru; spadając mogą one poczynić szkody. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się też gałęzie zwisające niżej niż 4,5 m nad jezdniami, a z uwagi na ruch pieszy usuwa się gałęzie rosnące niżej niż 2,2 m mad chodnikami. Duże zagrożenie stanowić mogą wysokie krzewy lub zwisające gałęzi drzew rosnących w sąsiedztwie skrzyżowań, jeżeli ograniczają widoczność kierowcom pojazdów. Warunki sadzenia i utrzymania roślin w takich miejscach regulują specjalne przepisy.

Cięcia drzew i krzewów przesadzanych. Ten rodzaj cięcia stosuje się w celu doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, najczęściej przy prze sadzaniu drzew. W tym celu usuwa się (zależnie od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego) 20-60% gałęzi. Powoduje to proporcjonalne ograniczenie transpiracji, a przez to i strat wody, która nie może być dostarczona w odpowiedniej ilości przez zmniejszony system korzeniowy. Konieczność ograniczenia rozmiarów korony może zachodzić również w razie uszkodzenia i zmniejszenia systemu korzeniowego podczas prowadzonych w sąsiedztwie robót ziemnych itp. Cięcie polega w takim wypadku na. zmniejszeniu liczby przede wszystkim drobnych gałęzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *