Uszkodzenia mechaniczne drzew

Do najczęściej spotykanych uszkodzeń drzew, oprócz spowodowanych działaniem chorób i szkodników, należą wszelkie uszkodzenia mechaniczne, wskutek których następuje otwarcie tkanki drzewa w różnych miejscach. Miejsca te są zawsze narażone na wtórne uszkodzenie przez grzyby, bakterie i różne owady. Infekcja otwartej rany, zależnie od jej charakteru i warunków zewnętrznych może następować z różną szybkością, a jej wynikiem jest najczęściej rozkład drewna. Bardzo niebezpieczny dla drzewa jest często występujący ukryty rozkład drewna. Postępujące próchnienie wnętrza pnia drzewa, które mogło się rozpocząć ,od niewielkich zranień, ujawnia się często dopiero wówczas, gdy drzewo zamiera lub zostaje przewrócone przez wiatr. Dlatego ogromne znaczenie w pielęgnacji drzew ma właściwe zabezpieczanie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, a -w razie ich powstania — właściwe zabezpieczanie przed infekcją drewna i zabiegi ułatwiające zarastanie tkanką gojącą.

Rany w miejscach cięcia powstają w wyniku świadomie przeprowadzanych zabiegów. Jednak, jak wskazuje bardzo wiele przykładów, są one drogą, którą dostają się do wnętrza rośliny różne organizmy powodujące rozkład drewna. W ten sposób powstają bardzo groźne dla drzew rodzaje uszkodzeń. Łatwość infekcji wynika z dwóch warunków, które występują w miejscu cięcia. Są to otwarte naczynia i cewki do których wnikanie czynnika chorobotwórczego jest bardzo łatwe, oraz duża wilgotność tych miejsc, wynikająca z nasiąkliwości drewna. Położenie niektórych miejsc cięcia sprzyja bezpośredniemu wchłanianiu wody deszczowej, inne są zalewane wodą spływającą po powierzchni. Jeżeli drewno jest miękkie i łatwo nasiąkliwe (np. u wierzb, topoli, lip. klonów), miejsca cięć zwykle nie wysychają. U takich gatunków drzew rozkład postępuje bardzo szybko. Dlatego ogromne znaczenie w ochronie przed infekcją otwartych tkanek drewna ma zabezpieczenie ich odpowiednimi środkami, których zadaniem jest przede wszystkim stworzenie powłoki chroniącej przed zawilgoceniem i -przenikaniem czynnika chorobotwórczego. Jednocześnie działanie chemiczne powstrzymuje rozkład drewna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *