Obumieranie roślin doniczkowych

choroby roslinZaniedbywanie zabiegów pielęgnacyjnych lub ich niewłaściwe wykonywanie powoduje obumieranie roślin doniczkowych. Do najczęstszych przyczyn ich obumierania należą:
–    zasuszenie, spowodowane długotrwałym brakiem wody. W jego rezultacie ziemia jest spękana lub zasklepiona, bryła korzeniowa odstaje od doniczki, korzenie schną lub zamierają;…

Mycie i nawożenie roślin doniczkowych

mycie lisciNiezbędnym zabiegiem w domowej uprawie roślin doniczkowych jest również ich mycie. Rośliny o dużych, gładkich liściach zmywa się wilgotną gąbką lub watą po obydwu stronach blaszki liściowej. Kurz domowy zatyka szparki oddechowe i hamuje asymilację. Rośliny odporne na wahania wilgotności …

Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych zalicza się:

Gnojowica
rozcieńczona wodą, przefermentowana mieszanina stałych i płynnych odchodów zwierząt gospodarskich (dodanie wody zmniejsza straty azotu, bowiem w rozcieńczonych roztworach utlenianie się amoniaku jest wolniejsze). G. jest źródłem potasu i azotu, może być stosowana pod …

Nawozy

nawozNawozy – substancje zawierające składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju roślin. Nawozy dzielą się na: organiczne, stanowiące nawożenie podstawowe, wnoszone do gleby w celu poprawienia jej właściwości fizycznych i biologicznych oraz mineralne, wnoszone do gleby w celu poprawienia jej własności chemicznych.…