Sąsiedztwo trawnika

Sąsiedztwo trawnika. Uzyskanie dobrego trawnika w pewnych warunkach może być bardzo trudne. Na przykład rosnące w sąsiedztwie trawnika duże drzewa o płytkim systemie korzeniowym lub drzewa silnie cieniujące są zawsze zagrażającymi trawnikowi konkurentami. Podobną konkurencję mogą stwarzać niektóre krzewy, a nawet byliny, a przedmiotem jej jest pobieranie wody, składników pokarmowych oraz światła. W sąsiedztwie takich roślin powierzchnia trawnika jest zwykle gorsza, chyba że prowadzi się w tych miejscach bardzo staranną pielęgnację, głównie podlewanie i nawożenie. W miejscach silnie ocienionych lepiej jest stosować inny typ pokrywy roślinnej, odpowiedniej do takich warunków.

Nieco inne kłopoty sprawiają nawierzchnie dróg, pnie drzew i inne elementy pionowe graniczące z powierzchnią trawnika. Ze względu na dużą trudność koszenia trawnika bez specjalnego sprzętu tuż przy krawędzi nawierzchni należy utrzymywać nie obsiany pas szerokości 10-15 cm przyległy do krawędzi. Szerokość tego pasa można zmieniać zależnie od typu posiadanej kosiarki.

 Wymagane odległości brzegu trawnika: a) od nawierzchni, b) od pni drzew, c) od ścian.

Powierzchnia gleby trawnika w sąsiedztwie dróg powinna być niższa o 3-5 cm w stosunku do ich powierzchni. Umożliwia to koszenie trawnika w płaszczyźnie dróg, co jest wskazane ze względów estetycznych oraz ułatwia spływanie wód opadowych z nawierzchni.

Cięcie trawy rosnącej przy pniach drzew jest trudne technicznie, a ponadto operowanie kosiarkami naraża drzewa na uszkodzenia kory. Dlatego zaleca się utrzymywanie czystych powierzchni gleby w odległości co najmniej 20-30 cm od pni drzew, nasady gałęzi krzewów. Powierzchnie te można też pozostawić znacznie większe i pokryć je różnymi materiałami, np. torfem lub żwirem. Jest to nawet konieczne w pierwszych latach po posadzeniu drzew lub krzewów. Sadzenie drzew i krzewów na. powierzchni trawnika jest jednak często niewskazane ze względów estetycznych lub z powodu braku możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków uprawy i pielęgnacji w takim otoczeniu.

Utrudnienia w kłoszeniu trawników występują także w miejscach, gdzie dochodzą one do różnych elementów pionowych, jak murki ogrodowe, słupy, ściany itp. W takich miejscach konieczne jest również utrzymywanie nie obsianego pasa szerokości 10- 15 cm. Niekiedy można na tę szerokość wysuwać fundament, stabilizować (utwardzać) glebę wapnem lub cementem itp. Zapobiega to zarastaniu ziemi przez chwasty, które w takich miejscach najczęściej trzeba usuwać ręcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *