Borowik usiatkowany

Borowik usiatkowanyBorowik usiatkowany – nazwy synonimiczne (regionalne) jak przy borowiku szlachetnym

grzyb pierwszorzędnej wartości. Ma kapelusz o średnicy 6…30 cm, jaśniejszy niż u borowika szlachetnego, o kolorze od bladobrązowego do orzechowobrązowego, często z białawym brzegiem, także szarobrązowawy lub ochrowoszary, pod lupą …

Borowik szlachetny

Borowik szlachetnyBorowik szlachetny – grzyb prawdziwy, prawak, prawik, praw dzik, prawdziwek, prawdziwiec, grzyb sprawiedliwy, borowy, dębowy, biały, grabak
grzyb pierwszorzędnej wartości. Charakteryzuje go kapelusz o średnicy do 20 cm, początkowo białawy, potem od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, wypukły, matowy, w okresie deszczowej …