Cięcia kształtujące konstrukcję korony drzewa

Cięcia kształtujące konstrukcję korony drzewa. Korona drzewa jest układem gałęzi i konarów wzajemnie ze sobą powiązanych i wykazujących określone właściwości mechaniczne. Podstawową właściwością wymaganą od każdego drzewa jest dostateczna wytrzymałość mechaniczna na działanie różnych obciążeń. Jedną z najważniejszych jest wytrzymałość …

Cięcia formujące pokrój drzewa i krzewy

Cięcia formujące pokrój. Ten rodzaj cięcia stosuje się w celu kształtowania pokroju naturalnego lub całkowicie sztucznego.
W pierwszym wypadku stosuje się tylko cięcie korygujące pewne powstałe zniekształcenia lub cięcie zapobiegające powstawaniu zniekształceń. W razie dużych zniekształceń, występujących na przykład u …

Zawartość materiału organicznego i składników pokarmowych w glebie

Zawartość materiału organicznego. W normalnych glebach materiał organiczny występuje w postaci próchnicy i jego zawartość do głębokości 20 cm waha się w granicach 0,6-6%. Odpowiada to zawartości wagowej 18-180 t/ha, czyli 1,8-18 kg/m². W glebach przygotowywanych pod trawnik, a zawierających …

Ukształtowanie powierzchni trawnika i spadki

Ukształtowanie powierzchni trawnika i spadki. Powierzchnia trawnika powinna być możliwie płaska. Niewielkie pofalowania dopuszcza się tylko na bardzo dużych powierzchniach. Pochyłość powierzchni wynika często z naturalnego ukształtowania terenu, jednak nie powinno się utrzymywać pochyłości zbyt dużych, ponieważ mogą one utrudniać, …

Czereśnia (Prunus avium)

Czereśnia (Prunus avium)

Wygląd; Drzewo zrzucające liście na zimę, osiągające wysokość około 30 metrów. Korona bardzo regularna stożkowata, u młodszych drzew zakończona smukłym wierzchołkiem, u starszych okazów bardziej kolumnowa, afe zawsze dość równomiernie sklepiona.

Pień często bardzo gruby.

Kora C2erwonawo-brunatnoszara, …

Jarząb Szwedzki (Sorbus intermedia)

Jarząb Szwedzki (Sorbus intermedia)

Wygląd: Drzewo zrzucające liście na zimę, osiągające średnio 12-15 m wysokości, często jednak występujące w postaci krzewu. Korona dość gęsio zwarła, w zarysie okrągławo-kulista, niekiedy nawet szersza, niż wyższa, ale zawsze zbudowana dość regularnie.

Pień stosunkowo …