Cięcia odmładzające

Cięcia odmładzające. Odmładzanie roślin (zwykle krzewów) polega na wycięciu starszych gałęzi w części dolnej lub przyziemnej w celu pobudzenia rośliny do wydania młodych i na ogół licznych pędów. Cięcia odmładzające stosuje się wobec tych krzewów, których stare gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, niewłaściwy pokrój,  zbyt duże rozmiary krzewu itp.

Zabieg odmładzania można przeprowadzić tylko na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia. Częstym błędem próby odmładzania krzewów zniekształconych brakiem światła, rosnących np. pod koronami drzew. W rezultacie otrzymuje się kilka słabych pędów nadmiernie wydłużonych i wygiętych do światła. W takich wypadkach najbardziej celowe jest usunięcie krzewów, lub, co może być również uzasadnione, usunięcie ocieniającego drzewa. Należy dodać, że usuwanie starych grubych gałęzi doprowadza do powstania dużych ran i szybkiego rozkładu karpy krzewu, a nawet może prowadzić do jego zamierania. Wynik odmładzania zależy nie tylko od tego, czy krzew ma dostateczną dla danego gatunku ilość światła, ale również od właściwego nawożenia i podlewania.

Cięcia ograniczające rozmiary rośliny. Ten rodzaj cięcia stosuje się w razie przekroczenia przez drzewo lub krzew dopuszczalnych rozmiarów i np. niepożądanego zasłonięcia widoku, zetknięcia z przewodami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, zasłaniania okna itp. Ograniczanie rozmiarów roślin może wynikać z przyjętych ustaleń lub założeń kompozycyjnych. Cięcia wykonywane w tym celu sprawiają zwykle dużo kłopotów pracownikom zobowiązanym do ich prowadzenia ze względu na trudności techniczne i dużą pracochłonność. Jakość takich cięć jest zwykło zła i zagraża drzewom. Niekiedy udaje się uniknąć cięć przez właściwe godzenie różnych elementów otoczenia z istniejącymi roślinami drzewiastymi lub dzięki właściwemu ich doborowi w określonych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *