Choroby roślin warzywnych

Choroby roślin warzywnych – grzyby, bakterie i wirusy powodujące zaburzenia wzrostu roślin, ich więdnięcie lub gnicie, rozwijające się przy nadmiernej wilgotności gleby, zacienieniu, braku przewiewu, zbytnim zagęszczeniu roślin oraz za wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których są …