Obdarcia kory drzewa cz.2

Obdarcie kory na znacznej części obwodu pnia może również doprowadzić do znaczonych zaburzeń fizjologicznych, zwłaszcza jeśli następuje ono w okresie lata. Drzewa z częściowym, ale znacznym uszkodzeniem kory pnia można uratować przez odpowiednie zmniejszenie,transpiracji. Można w tym celu osłonić (zacieniować) koronę drzewa, związać gałęzie w celu wzajemnego ocieniowania i umniejszenia ruchu powietrza, lub usunąć odpowiednią część drobnych gałęzi. Jeżeli obdarcie obejmuje połowę lub większą część obwodu pnia, konieczne jest wykonanie szczepień mostowych, których celem jest odtworzenie przerwanego układu przewodzącego oraz zapewnienie lepszej wytrzymałości mechanicznej pnia w miejscu uszkodzenia po rozrośnięciu się wszczepionych pędów.

Obdarcie kory drzew występuje najczęściej na pniach drzew rosnących na poboczach dróg, zwłaszcza tam, gdzie jezdnia nie ma krawężników. Bardzo często uszkodzenia takie spotyka się na terenach, gdzie porusza się dużo pojazdów i są prowadzone prace ze, sprzętem zmechanizowanym. W miejscach takich powinno się stosować zabezpieczanie istniejących drzew przed uszkodzeniami. Obowiązek ten jest określony specjalnymi przepisami. Zabezpieczenie pnia można wykonać przez owinięcie go matą słomianą, osłonięcie deskami, ustawienie barier itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *