PRODUKCJA KRZEWÓW PORZECZEK

PRODUKCJA KRZEWÓW PORZECZEK – Porzeczki czarne i kolorowe rozmnażamy najczęściej przez sadzonki zdrewniałe. Pędy przeznaczone na sadzonki zdrewniałe ścina się z krzewów matecznych od końca sierpnia aż do wystąpienia silniejszych mrozów. Z jednego silnie wyrośniętego pędu otrzymuje się zwykle 2-3 …