Ukształtowanie powierzchni trawnika i spadki

Ukształtowanie powierzchni trawnika i spadki. Powierzchnia trawnika powinna być możliwie płaska. Niewielkie pofalowania dopuszcza się tylko na bardzo dużych powierzchniach. Pochyłość powierzchni wynika często z naturalnego ukształtowania terenu, jednak nie powinno się utrzymywać pochyłości zbyt dużych, ponieważ mogą one utrudniać, a nawet uniemożliwiać poruszania się kosiarek mechanicznych. Na dużych pochyłościach może wystąpić spłukiwanie gleby podczas gwałtownych opadów. Jest to szczególnie niebezpieczne na glebach ciężkich, nieprzepuszczalnych w początkowym okresie wzrostu trawnika (po jego założeniu). Jako maksymalną pochyłość powierzchni trawników przyjęto w związku z tym spadek wynoszący 15%. Natomiast niewielkie pochyłości powierzchni trawnika, wynoszące około 3-5%, mogą być pożądane ze względu na powierzchniowe odprowadzanie wody.

Utrzymanie takich spadków jest nawet konieczne na glebach ciężkich i nieprzepuszczalnych.
Kształtując powierzchnię gleby pod trawnik należy unikać pozostawiania nieckowatych wklęśnięć. Utrzymująca się na powierzchni trawnika woda, zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów, może spowodować zamknięcie dostępu powietrza i zamierania roślin. Zachowanie spadków powierzchni nie jest konieczne na glebach dostatecznie przepuszczalnych lub na glebach nieprzepuszczalnych, w których założono odpowiedni drenaż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *