Zawartość materiału organicznego i składników pokarmowych w glebie

Zawartość materiału organicznego. W normalnych glebach materiał organiczny występuje w postaci próchnicy i jego zawartość do głębokości 20 cm waha się w granicach 0,6-6%. Odpowiada to zawartości wagowej 18-180 t/ha, czyli 1,8-18 kg/m². W glebach przygotowywanych pod trawnik, a zawierających małe ilości próchnicy, trzeba zwiększyć jej ilość przez dodanie kompostu torfowego lub torfu, Do gleb ciężkich bardzo często dodaje się torfu jako materiału rozluźniającego. Właściwsze jednak jest dodawanie do takich gleb znacznych ilości piasku. Stosowanie na glebach bardzo luźnych, piaszczystych, torfu zamiast gliny jest również błędem. Przez dodanie materiału organicznego nie można bowiem poprawić składu mechanicznego gleby pod uprawę trawnika, co często nie jest właściwie rozumiane. Zawartość w glebie 2-4% próchnicy, czyli orientacyjnie 6-12 kg/m² średnio wilgotnego kompostu torfowego zapewnia przede wszystkim właściwą sorbcję składników pokarmowych dostarczanych w postaci nawozów mineralnych i ułatwia utrzymanie właściwego odczynu gleby.

Zawartość składników pokarmowych w glebie może być różna i zależy od dotychczasowego sposobu jej użytkowania. Gleby uprawne utrzymane w kulturze mają na ogół dostateczne ilości podstawowych składników pokarmowych, wystarczające roślinom przynajmniej w pierwszym roku po założeniu trawnika. Bardzo często jednak trawniki zakłada się na glebach zniszczonych, niestrukturalnych i niedostatecznie zasobnych w składniki pokarmowe. Do takich gleb trzeba dodawać nawozów organicznych mineralnych lub odpowiednio wzbogaconych kompostów torfowych. Podstawą do określenia potrzeb nawozowych powinno być wykonanie analizy gleby pod względem zawartości podstawowych składników pokarmowych.

Odczyn gleby. Rośliny trawiaste wymagają odczynu lekko kwaśnego, utrzymywanego w granicach pH 5,6-6,5.
Odczyn gleby nie jest właściwością stałą i ulega wahaniom. Wahania te zależą od rodzaju stosowanych nawozów, szybkości pobierania składników pokarmowych przez rośliny, ilości opadów lub intensywności podlewania i wielu innych czynników. W nagłych warunkach klimatycznych w większości gleb obserwuje się zjawisko wypłukiwania składników zasadowych, co powoduje zakwaszenie gleb.

Odczyn gleby można regulować przez stosowanie odpowiednich nawozów, np. fizjologicznie kwaśnych, zwiększających kwasowość, lub fizjologicznie zasadowych, zmniejszających zakwaszenie. Nadmierną kwasowość można też zmniejszyć przez dodawanie do gleby odpowiednich ilości wapna. Pomiarów odczynu gleby trzeba dokonywać nie tylko przed założeniem trawnika, ale również przynajmniej raz w roku po jego założeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *