Cięcie drzew i krzewów

Cięcie jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności związanych z pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych. Przez cięcie należy rozumieć oddzielanie od rośliny określonej części nadziemnej w celu uzyskania różnych efektów. Wykonując cięcie należy pamiętać, że u roślin normalnie się rozwijających powoduje ono zwykle reakcję polegającą na dążeniu do odtworzenia, czyli regeneracji utraconej części. Najczęstszym zjawiskiem jest wyrastanie w miejsce usuniętej gałęzi kilku nowych silnych pędów; z pąków śpiących, znajdujących się poniżej miejsca cięcia.

Każdy krzew i każde drzewo mają określony i charakterystyczny dla danego gatunku sposób wzrostu, rozgałęzienia i zagęszczania gałęzi, konstrukcję korony itp. Dlatego też wszelkie cięcia trzeba wykonywać z uwzględnieniem tych właściwości i cech roślin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń.

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać wykonania ich jako jednorazowego zabiegu. Zabieg taki mógłby zachwiać równowagę procesów fizjologicznych drzewa, doprowadzić do osłabienia, porażenia przed choroby itp. Dlatego cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo przez 2-3 lata.

Podczas wykonywania wszelkich cięć należy pamiętać, że w ich następstwie powstają rany, które u wielu drzew stają się miejsce infekcji, a niedostatecznie zabezpieczone mogą stanowić zagrożenie dla drzewa. Dlatego też wykonując cięcia należy starać się nie usuwać bardzo grubych gałęzi i konarów. Lepiej usunąć większą liczbę mniejszych, po których rany są mniejsze i łatwiej i szybciej się goją.

Pnie niektórych drzew po odsłonięciu wskutek usunięcia wielu gałęzi mogą ulec zgorzeli kary, czyli odparzeniu spowodowanemu nagrzewaniem przez promienie słońca. Zapobieganie zgorzeli polega również na stopniowym usuwaniu gałęzi umożliwiającym przystosowanie się kory pnia do zwiększonego nagrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *