Funkcje trawnika

Trawniki są podstawowym elementem terenów zieleni i zajmują zależnie od rodzaju obiektu 40-70% ich powierzchni. Niemałe jest ich znaczenie w kształtowaniu korzystnych warunków wypoczynku w obrębie każdego zieleńca czy parku. Trawnik jest najprostszym i najbardziej naturalnym pokryciem powierzchni gleby. Pokrycie takie jest bardzo potrzebne zwłaszcza w warunkach miejskich i osiedlowych. Luźna i nie pokryta roślinnością powierzchnia ziemi, przede wszystkim na terenach zabudowanych, jest źródłem kurzu. Pokrycie takich powierzchni roślinnością trawiastą nie tylko uniemożliwia tworzenie się kurzu, ale stwarza wrażenie ładu. Trawnik spełnia więc ważną funkcję estetyczną. Jakość pełnienia tej funkcji zależy od jakości trawnika. Dobrze założone i właściwie pielęgnowane trawniki bardzo korzystnie oddziałują na psychiką człowieka.

Dlatego na całym święcie nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych nie rezygnuje się z zakładania trawników. Ich korzystne oddziaływanie polega także na tym, że ich powierzchnie poddają otoczeniu duże ilości pary wodnej. Woda ta pochodzi głównie z transpiracji roślin, ale paruje również z powierzchni gleby. Zwiększenie wilgotności powietrza w warunkach miejskich jest bardzo pożądane w okresie letnim.

Oddawaniu pary wodnej przez trawnik towarzyszy pobieranie dużej ilości ciepła. Dlatego trawniki w ciągu słonecznych letnich dni są chłodniejsze od nawierzchni dróg, ścian budynków itp. Trawniki mogą też mieć rozmaite inne funkcje, które omówiono przy poszczególnych ich rodzajach.

Zakładanie i utrzymywanie trawników wymaga poznania podstawowych ich cech, które decydują o ich wartości i funkcjach. Uzyskanie tych cech jest istotą działalności związanej z zakładaniem i utrzymywaniem, czyli pielęgnacją trawników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *