Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych

Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastami wieloletnimi może sprawiać wiele dodatkowych trudności. Chwasty dwuliścienne można dość łatwo zwalczyć środkami chemicznymi. Środki te można jednak stosować tylko w miejscach przeznaczonych pod trawnik. Jeżeli w płaszczyźnie trawnika przewiduje się sadzenie innych roślin, może istnieć niebezpieczeństwo porażenia ich użytymi preparatami, ponieważ niektóre z nich zachowują aktywność do 8 tygodni.

Mechaniczne zwalczanie chwastów ma mniejsze znaczenie w uprawie gleby pod trawniki. Stosuje się je jednak często w razie silnego zachwaszczenia perzem. Chwastu tego nie można zwalczać chemicznie na glebach pod trawnik, ponieważ stosowane do tego celu preparaty mogą działać niekorzystnie na młode rośliny trawnika.

Całkowite zniszczenie perzu sposobem mechanicznym jest prawie niemożliwe. Dlatego stosuje się raczej sposoby jego osłabiania na krótko przed założeniem trawnika. W tym celu najlepiej jest zerwać darń utworzoną przez kłącza perzu za pomocą kultywatora. Czynność tę powinno się wykonać w krzyżujących się kierunkach, wybierając taką porę, kiedy gleba jest możliwie sucha i sypka. Po wybronowaniu i zebraniu kłączy glebę należy płytko (na 15 cm) zaorać. Po wyrównaniu bronami i wygładzeniu powierzchni można przystąpić do siewu nasion traw. W trawniku właściwie pielęgnowanym, a przede wszystkim często koszonym perz ulega silnemu osłabieniu i przestaje mieć znaczenie jako chwast.

Podczas zabiegów uprawowych do wierzchniej warstwy gleby można dodawać profilaktycznie środków chwastobójczych do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz środków grzybobójczych, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia chorób grzybowych. Niektóre środki grzybobójcze można też mieszać z nasionami przed siewem.

Dobierając maszyny do uprawy gleby pod trawniki, należy zwracać uwagę na ich masę. Bardzo ciężkie ciągniki stosowane na zwięzłych i wilgotnych glebach mogą powodować niszczenie uzyskanego podczas uprawy spulchnienia, a przede wszystkim powodować nierównomierne osiadanie gleby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *