Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.2

Wykonanie odwodnienia przeprowadza się w następującej kolejności. Cały teren wyrównuje się bardzo starannie w płaszczyźnie poziomej położonej o 27-35 cm niżej od poziomu projektowej wysokości gleby trawnika. Warstwy żwirku drobnego nie wlicza się do grubości, ponieważ wypełni ona nierówności warstwy żwiru drobnego. Następnie wyznacza się linie sączków i ustala głębokość rowków uwzględniając spadki. Sączki układa się na cienkiej warstwie piasku rzecznego o jednorodnym uziarnieniu i zasypuje tym piaskiem do poziomu wyrównanego rowu. Ziemia pochodząca z wykopów pod sączki powinna być rozluźniona. Następnie rozkłada się warstwę żwiru drobnego sprawdzając jej grubość, a potem warstwę żwirku. W razie stosowania zamiast żwiru tłucznia konieczne jest uwałowanie całej warstwy lekkim wałem. Po wyrównaniu warstwy żwirku rozkłada się ziemię, w której powinno być 60% piasku, 20% ziemi żyznej i 20% lekko przekompostowanego (wilgotnego) torfu. Na warstwie tej, po dokładnym wyrównaniu, można wysiewać nasiona traw lub układać darń.

Od dawna stosuje się różne sposoby wykorzystania instalacji odwadniającej do nawadniania gleby w okresach suszy. Wykorzystanie db tego celu typowej sieci sączków i zbieraczy nie jest możliwe ze względu na spadki, jakość połączenia sączków, ich otoczenie itp. W takich układach wodę trzeba by było wprowadzać pod ciśnieniem z miejsc najniżej położonych. Ilość strat, czyli wody nie wykorzystanej przez rośliny, byłaby bardzo duża z powodu wsiąkania jej przede wszystkim w głębsze warstwy. Tak więc wykorzystanie sieci przewodów odwadniających do nawadniania napotyka wiele trudności, które nie są łatwe do rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *