Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.1

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych za pomocą sieci sączków i zbieraczy okazało się, w wielu wypadkach nie zadowalające. Przyczyną tego jest występujące wskutek różnych czynników osiadanie gleby i zmniejszanie się jej porowatości. Zjawiska te powodują zmniejszanie się wolnych przestrzeni niekapilarnych, przez co gleba zostaje całkowicie przesycona wodą. Przed wystąpieniem osiadania przestrzenie niekapilarne nie utrzymywały wody i przez nie odbywał się ruch powietrza. Wypełnienie wszystkich przestrzeni wodą uniemożliwia dostęp powietrza do korzeni. W zmniejszonych przestrzeniach, przekształconych wskutek osiadania w naczynia kapilarne, woda utrzymuje się dość długo nawet po znacznym obniżeniu się poziomu wody wolnej, dlatego korzenie roślin mogą być pozbawione dostępu tlenu przez dłuższy okres. Długotrwałe nadmierne nawilgocenie gleby trawnika pogarsza warunki życia roślin trawnika, a jednocześnie może utrudniać korzystanie z niego. Trawniki takie mogą być śliskie i bardzo łatwo ulegają zniszczeniu mechanicznemu, zwłaszcza jeśli stanowią pokrycie boisk piłki nożnej. Z omówionych powodów trawniki  boisk aportowych trzeba wyposażać w bardzo sprawnie l szybko działające systemy odwadniania.

 Sposób zabezpieczenia boiska przed nadmiarem wody i brakiem powietrza w glebie: 1 — sączki ø 50 lub 75 mm otoczone piaskiem, 2 — warstwa żwiru sortowanego drobnego ∅ 10-  20 mm, 3 — warstwa żwirku drobnego sortowanego ∅ 2 – 5 mm, 4— ziemia (60% piasku i 40% ziemi ogrodowej z torfem), 5 — darń.

Bardzo dobry sposób odwadniania trawników na terenach sportowych pokazano na rysunku. Sposób ten różni się od topowej sieci odwadniającej tym, że pod całą powierzchnią trawnika na głębokości poniżej 15 cm jest położona warstwa kruszywa nie mająca naczyń kapilarnych. Dzięki ułożeniu tej warstwy bardzo łatwo odprowadza się nadmiar wody. Przestrzenie tej warstwy” pozostają zawsze wolne i znajduje się w nich powietrze, główna masa korzeni utrzymuje się w 12 -15 centymetrowej warstwie gleby, ale w razie długotrwałej suszy korzenie przerastające niżej mogą pobierać wodę z podłoża. Opisany sposób odwadniania jest bardzo dobry do stosowania na glebach ciężkich, gliniastych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *