Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.3

Schemat instalacji „Cell System” do regulacji stopnia wilgotności trawnika: 1 — folia oddzielająca instalacją od podłoża, 2 — perforowane rury z tworzywa sztucznego ø 75 mm. układane poziomo,-3 — główny przewód podłużny (zbierająco -zasilający) układany ze spadkiem, 4 — żwir otaczający rury poprzecznej, 5 – piasek zawierający 10–30 % przestrzeni niekapilarnych, 6 — warstwa piasku wymieszanego z torfem w stosunku 1 : 1, 7 — przewód przelewowy umożliwiający-popłynięcie nadmiaru wody po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu, 8 — zawór przewodu doprowadzającego wodę, 9 — wlot powietrza.   

Do ciekawych rozwiązań technicznych należy zatem zaliczyć dwukierunkowo działającą instalację projektu jednej z firm kanadyjskich specjalizujących się w zakładaniu trawników. Rozwiązanie to jest stosowane od kilkunastu lat pod nazwą „CELL SYSTEM”. Schemat budowy takiej instalacji pokazano rysunku. Najważniejszymi cechami tego rozwiązania są:
—    oddzielenie całego kontrolowanego podłoża od reszty gruntu folią polietylenową;
—    zastosowanie specjalnych złączy linii sączków z przewodem zasilającym;
— wprowadzenie otworów napowietrzających cały układ w miarę ustępowania wody.

Działanie przedstawionego urządzenia jest następujące. Nadmiar wody opadowej po przekroczeniu zaprojektowanego poziomu wody wolnej natychmiast spływa siecią rur przewodu odprowadzającego. Wolna woda pozostająca w około 10-15-centymetrowej warstwie piasku stanowi w okresie lata rezerwę na okres 4-6 tygodni.

Woda ta przenika do korzeni siecią naczyń kapilarnych piasku. Piasek ten zawiera 10—30% naczyń niekapilarnych, które zapewniają utrzymanie powietrza. Taki procent naczyń niekapilarnych uzyskuje się przez dodanie do piasku o ziarnach 0,1-1 mm około 30% żwirku drobnego ∅ 3-5 mm.

Po wyczerpaniu zapasu wody, co może być sygnalizowane przez zainstalowanie w podłożu tensometru, następuje jej uzupełnienie do wymaganego poziomu z podłączonego do instalacji przewodu wodociągowego.

Instalację wykonuje się następująco. Wykonuje się wykop o średniej głębokości 35–40 cm, ze spadkiem około 1,5%. Dno tego wykopu po wygładzeniu wykłada się folią polietylenową. Na folii układa się rury poprzeczne (sączki), a następnie rurę podłużną, którą umieszcza się wyżej o połowę grubości rur poprzecznych. Dla zapewnienia takiego położenia rur stosuje się specjalne złącza. Należy dodać, że rury poprzeczne mają perforację tylko na jednej stronie i tą stroną są układane w dół. Rury te po ułożeniu obsypuje się żwirem zapobiegającym przedostawaniu się części spławialnych do otworów. Następnie sypie się piasek do projektowanego poziomu trawnika. Na powierzchni piasku rozkłada się warstwę około 5 cm torfu i miesza się z piaskiem do głębokości 10 cm. Przed wymieszaniem torfu konieczne jest dodanie nawozów mineralnych, jak np. Azofoska w ilości 20-25 g/m² lub innej mieszanki o podobnym składzie. Na tak przygotowanym podłożu można wysiewać nasiona traw lub układać darń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *