Przygotowanie powierzchni do siewu trawnika

Przed rozpoczęciem siewu powierzchnia gleby powinna być gładka i nie zanieczyszczona. Najbardziej niepożądane, a niekiedy nawet niebezpieczne, są zanieczyszczenia, takie jak różne kamienie, kawałki gruzu, druty itp. Pozostawienie na powierzchni gleby takich zanieczyszczeń może grozić zniszczeniem elementów tnących kosiarek: im niższe koszenie, tym łatwiej o takie uszkodzenia.

Wszystkie zanieczyszczenia powinno się zebrać, a powierzchnię gleby wygrabić. Do tego celu używa się specjalnych grabi doczepianych do lekkiego traktora. Typ cięższy od przedstawionego na rysunku może służyć do głębszego spulchniania i plantowania terenu.

Powierzchnia gleby nie powinna być przed siewem nadmiernie przesuszona i rozpylona. Najlepszy jest taki stan wilgotności, w którym na powierzchni utrzymują się drobne bryłki o średnicy do 1 cm. Taką powierzchnię uzyskuje się przez 2–3-krotne wałowanie wałem, kolczatką lub innymi podobnie działającymi narzędziami, jak np. walec siatkowy.

Walec taki rozkrusza bryły oraz lekko ugniata i wyrównuje powierzchnię gleby. Zastosowany przed siewem i po jego ukończeniu zastępuje wał-kolczatkę. Pozostawienie zbyt dużych brył na powierzchni utrudnia wysiewanie nasion w równych odstępach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *