Głębokość sadzenia drzew i krzewów cz.2

Z głębokością sadzenia wiąże się głębokość dołów lub rowów jako miejsc sadzenia. Obowiązuje podstawowa zasada, że rozmiary dołów, a więc głębokość a szerokość powinny umożliwiać swobodne  umieszczenie i rozłożenie systemu korzeniowego. Dlatego do posadzenia niewielkich młodych siewek drzew lub krzewów …

Odstępy sadzenia

Odstępy sadzenia, nazywane czasem rozstawą, zależą przede wszystkim od rozmiarów możliwych do osiągnięcia przez rośliny. W projektowaniu rozmieszczania roślin obowiązuje zasada tworzenia warunków nieskrępowanego wzrostu. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie w układach kompozycyjnych dużą rolę odgrywają cechy bryłowe roślin, …

Przewożenie roślin drzewiastych

Podczas sadzania wszelkich roślin powinno się (przestrzegać zasady możliwie najkrótszego przetrzymywania ich od czasu wykopania ze szkółki do momentu posadzenia w miejscu przeznaczenia) Przedłużanie tego okresu przez przedwczesne wykopywanie, przedłużający się transport lub spóźnione sadzenie ma zawsze niekorzystny wpływ na …