Przygotowanie gleby pod drzewa i krzewy cz.1

Drzewa i krzewy są roślinami pozostającymi przez wiele lat w tym samym miejscu i dlatego wymagają stworzenia odpowiednich warunków przynajmniej na pierwsze lata po posadzeniu. Dlatego glebę przed przystąpieniem do sadzenia w niej roślin powinno się odpowiednio przygotować i uprawiać.

Zabiegi uprawowe jednolite można prowadzić na całym terenie przeznaczonym do obsadzenia, jeżeli wymagania wprowadzanych roślin są podobne. W razie sadzenia roślin o różnych wymaganiach specjalną uprawę i przygotowanie przeprowadza się na niewielkich powierzchniach przeznaczonych dla tych roślin lub też tylko w miejscach ich sadzenia.

Do najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem gleby należy stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. Jeżeli rośliny sadzi się w normalnej, nie zniszczonej glebie uprawnej, dodawanie materiału organicznego dla większości sadzonych roślin nie jest konieczne. Jeżeli natomiast drzewa lub krzewy sadzi się na glebach bardzo ubogich lub w miejscach zwanych destruktami glebowymi, konieczne jest usunięcie podłoża przynajmniej w miejscach sadzenia i zastąpienie go ziemią żyzną; możną też dodać do istniejącej ziemi odpowiedniego kompostu lub podobnego materiału poprawiającego właściwości fizyczne d wzbogacającego glebę w podstawowe składniki pokarmowe.

Najprostszym sposobem poprawienia warunków glebowych jest zabieg zwany zaprawianiem dołów, polegający na dodaniu do gleby pewnej ilości żyznej ziemi lub kompostu, podczas sadzenia drzewa lub krzewu. Trzeba przy tym pamiętać, że nadmiar zbyt żyznej ziemi może hamować rozrastanie się korzeni poza ścianki dołu.
Bardzo ważne w przygotowaniu gleby jest sprawdzenie jej odczynu i doprowadzenie go do wartości odpowiedniej dla roślin.
Najczęściej spotykane jest nadmierne zakwaszenie, które można zmniejszyć przez stosowanie odpowiednich dawek wapna lub stosowanie nawozów mineralnych zmniejszających stopień zakwaszenia. Zmianę odczynu gleb na dużych terenach przeprowadza się raczej dość rzadko, ponieważ na ogół dobór roślin dostosowuje się do miejscowych warunków glebowych, a tym samym do istniejącego odczynu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *