Przygotowanie gleby pod drzewa i krzewy cz.2

Większość uprawianych drzew i krzewów wymaga odczynu obojętnego lub lekko kwaśnego (pH 6,5-7,0). Wiele roślin drzewiastych wykazuje dość dużą tolerancję wobec odczynu gleby, jednak rośliny, których uprawa możliwa jest tylko w glebie o określonym odczynie. Tak np. uprawa różaneczników (Rhododendron), azalii (Azalea) i wrzosu (Calluna) jest możliwa tylko w podłożu kwaśnym o wartości pH w granicach 4,1-5,0. Ponadto rośliny te wymagają dużych ilości materiału organicznego wokół korzeni oraz znacznej wilgotności podłoża. Naturalnych siedlisk o takich właściwościach jest bardzo mało, dlatego dla roślin tych miejsca sadzenia należy specjalnie przygotowywać. Do uprawy tych roślin wybiera się miejsca częściowo ocienione i osłonięte od silnych wiatrów. Należy jednak pamiętać, że wybór takich miejsc w sąsiedztwie dużych drzew o płytkim systemie korzeniowym jest niewłaściwy, zwłaszcza na glebach o niewielkiej wilgotności. Brak bowiem dostatecznej ilości wody w podłoży może być znacznym utrudnieniem w rozwoju tych roślin.
Dla stworzenia właściwych warunków glebowych do uprawy różaneczników i azalii trzeba najczęściej usunąć miejscową ziemię na głębokość 30 cm i zastąpić ją warstwą torfu wysokiego lub materiału o podobnych właściwościach i odczynie kwaśnym, jak na przykład rozłożone liście dębowe lub ściółka leśna z przewagą igliwia sosnowego.

Przygotowanie stanowiska dla różaneczników na podłożu gliniastym o odczynie alkalicznym 1 — podłoże gliniaste, 2 — 10-15-cm warstwa piasku z torfem wysokim w stosunku objętościowym 5 : 1, 3 — 30 cm torfu wysokiego lub podobnego materiału, 4 — przewód odsączający.

Jeżeli poniżej zdjętej warstwy ziemi znajduje się na przykład alkaliczne podglebie gliniaste, należy je usunąć do głębokości 40-50 cm i zastąpić luźną ziemią piaszczystą o dużej zawartości próchnicy i odczynie kwaśnym. Sprzyjać to będzie utrzymywaniu się kwaśnego odczynu w górnej warstwie, a jednocześnie stworzy warstwę odsączającą nadmiar wody. Jeżeli miejsce jest położone w zagłębieniu, na podłożu nieprzepuszczalnym, konieczne jest zapewnienie odpływu nadmiaru wody przez założenie odpowiednich sączków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *