Okres sadzenia roślin drzewiastych cz.1

Rośliny drzewiaste stosowane na terenach zieleni sadzi się w różnych okresach. Okres sadzenia wybiera się zależnie od stanu fizjologicznego rośliny i panujących lub spodziewanych w najbliższym czasie warunków atmosferycznych i glebowych. Często też bierze się pod uwagę czy w razie nie sprzyjających warunków atmosferycznych można będzie stworzyć odpowiednie warunki w sposób sztuczny, na przykład przez podlewanie, ocienianie.

Stany roślin i warunków zewnętrznych, które należy brać pod uwagę wybierając porę sadzenia., przedstawiono w poniższych zestawieniach:
Stany rośliny sprzyjające przesadzaniu:
– spoczynek
– nie zmniejszony system korzeniowy
– brak liści
– dostateczne nasycenie wodą
– część nadziemna zmniejszona w stosunku do systemu korzeniowego lub inne zabezpieczenie przed utratą wody,

Stany rośliny nie sprzyjające przesadzaniu:
— trwająca wegetacja
— zmniejszony system korzeniowy
— ulistnienie
— ogólne przesuszenie
— część nadziemna nieproporcjonalnie duża w stosunku do systemu korzeniowego,

Warunki zewnętrzne sprzyjające przesadzaniu:
— umiarkowana temperatura powietrza i gleby
— ocienienie
— duża wilgotność powietrza
— dostateczna Wilgotność gleby
— pogoda bezwietrzna,

Warunki zewnętrzne nie sprzyjające przesadzaniu:
— wysoka temperatura powietrza i gleby
— bezpośrednie nasłonecznienie
— brak wilgoci w powietrzu
— gleba zbyt sucha lub nadmiernie wilgotna
— wiatry,

Przedstawione stany roślin i warunki sprzyjające i nie sprzyjające przesadzaniu odnoszą się nie tylko do roślin drzewiastych, ale również wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *