Cechy trawnika

Trawnikami nazywa się powierzchnie trwale pokryte roślinnością, zwykłe trawiastą, tworzone i utrzymywane dla różnych celów. Do cech trawnika decydujących o jego wartościach estetycznych należą: jednolitość, gładkość i żywa zielona barwa.

Przez jednolitość należy rozumieć jednolity pod względem struktury typ roślin tworzących pokrycie trawnika i jednolitą ich jakość na całej jego powierzchni. Występujące chwasty, miejsca zasuszone, wydeptane, źle skoszone naruszają tę cechę trawnika.

Gładkość wynika z dokładności wymodelowania powierzchni terenu i jakości koszenia. Osiadanie ziemi, jeżdżenie ciężkimi pojazdami wyciskającymi ślady kół, zaniedbanie lub złe wykonanie koszenia przyczyniają się do naruszenia gładkości powierzchni trawnika.

Żywa zielona barwa trawnika zależy przede wszystkim od przygotowania, uprawy i nawożenia gleby oraz od jakości prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak podlewanie, koszenie i inne. Brak żywej zielonej barwy jest najczęściej  i wynikiem braku dostatecznej ilości składników pokarmowych i wody w glebie.

Uzyskanie trawnika o omówionych cechach i właściwe spełnianie przezeń jego funkcji w dużym stopniu zależy od roślin, jakie go tworzą. Dlatego też wobec roślin, trawiastych i innych używanych do zakładania trawników stawia się określane wymagania. Tak np. od traw wymaga się długotrwałego utrzymywania zielonego zabarwienia liści, odporności na okresowe nie sprzyjające warunki atmosferyczne, jak susza lub nadmierna wilgotność, niskie temperatury, zanieczyszczenie powietrza, a także odporność na działanie czynników mechanicznych, jak np. deptanie. Bardzo ważną i pożądaną cechą traw jest zdolność do krzewienia się i tworzenia zwartej darni oraz łatwość wytwarzania nowych korzeni. Wykorzystując te właściwości można uzyskiwać trawniki pokrywające trwale powierzchnię gleby, odporne na deptanie i spłukiwanie przez wodę, zdobiące otoczenie swą gładkością i żywą zielenią. Dzięki wielu zaletom nawierzchnie trawiaste są ciągle niezastąpione jako powierzchnie do zabaw i gier dla dzieci; odpowiednio tworzone i utrzymywane są też najlepszymi nawierzchniami do celów sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *