Odstępy sadzenia

Odstępy sadzenia, nazywane czasem rozstawą, zależą przede wszystkim od rozmiarów możliwych do osiągnięcia przez rośliny. W projektowaniu rozmieszczania roślin obowiązuje zasada tworzenia warunków nieskrępowanego wzrostu. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie w układach kompozycyjnych dużą rolę odgrywają cechy bryłowe roślin, czyli ich pokrój. Zbyt małe odstępy sadzenia roślin drzewiastych w układach wielogatunkowych powodują w szybkim czasie zwieranie się roślin i zanikanie ich cech bryłowych i kompozycyjnych. Dlatego też rośliny sadzi się gęściej tam, gdzie funkcje dekoracyjne odgrywają mniejszą rolę, na przykład w zadrzewieniach, osłonach przeciwwietrznych lub pasach izolacyjnych. Rośliny drzewiaste sadzone w większych odstępach lepiej rosną, są znacznie zdrowsze i łatwiej je pielęgnować.

Obecnie coraz częściej ważnym kryterium rozmieszczenia roślin na określonym terenie są nie tylko względy kompozycyjne, ale również względy techniczne i ekonomiczne. Utrzymanie trawników i stosowanie kosiarek dużej wydajności jest trudne a czasem niemożliwe wśród dużej liczby rozproszonych drzew i krzewów. Z tych też względów zaleca się luźne rozmieszczenie drzew i większych krzewów, a zdecydowanie zwarte — sadzenie krzewów niewielkich.

Szczegółowe określenie odstępów sadzenia należy do projektanta. W każdym więc projekcie są podane odległości określające dokładnie miejsce sadzenia drzew większych i krzewów. W odniesieniu do roślin w układach zwartych podaje się zwykle obrys zewnętrzny grupy i wymagane wewnątrz niej odstępy sadzenia. Miejsca sadzenia drzew i pojedynczych krzewów najlepiej jest wyznaczyć przez ustawienie kołka z etykietą. Miejsca krzewów projektowanych w grupach ustala się przez wyznaczenie ich zarysu kołkiem lub ostrym narzędziem i umieszczenie wewnątrz etykiety z nazwą rośliny i wymaganymi odstępami sadzenia.

Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew 1 krzewów od różnych obiektów i urządzeń w terenie

Nazwa obiektu lub urządzenia Odległość minimalna (w m)
drzew krzewów
Obiekty budowlane wysokości ponad 7 m 5 1,5
Obiekty budowlane wysokości mniejszej niż 7 m 4 1,5
Stopy ścian oporowych, stromych skarp i tarasów 1 0,5
Ogrodzenia wysokości 2 m i wyższe 4 1
Słupy sieci oświetleniowej, trakcyjnej itp. 2 1
Krawędzie ścieżek ogrodowych i parkowych 0,75 0,4
Krawężniki jezdniowe 2 0,5
Linie przewodów gazowych 2 2
Krawędzie kanałów sieci cieplnej 2 1
Linie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 1 1
Linie kabli elektrycznych 1,5 0,8

Może się zdarzyć, że pomiary będące podstawą projektowania rozstawu drzew są niezbyt dokładne i wskutek tego położenie niektórych drzew lub krzewów wypada zbyt blisko różnych obiektów w terenie. Dlatego też konieczna jest znajomość minimalnych odległości drzew i krzewów od tych obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *