Mieszanki traw cz.4

O ilości nasion do wysiewu decyduje również rodzaj tworzonego trawnika. Najwyższe normy wysiewu stosuje się na trawniki ogrodowe (dywanowe) i większość trawników do celów sportowych. Mniejsze ilości stosuje się na trawniki parkowe.

Wysiewana ilość nasion bywa zwykle większa od ustalonej teoretycznie, ponieważ nie wszystkie nasiona są zdolne do kiełkowania oraz dlatego, że wśród nich mogą się znajdować zanieczyszczenia. Rzeczywistą wartość użytkową Wu nasion oblicza się według wzoru:

w którym:
Sk — rzeczywista siła kiełkowania nasion,
C — rzeczywista czystość.

Siła kiełkowania i czystość są zawsze podawane na etykiecie dołączonej do nasion dopuszczonych do obrotu handlowego.

Przykład. Chcemy obliczyć rzeczywistą ilość nasion do wysiewu na m² następującej mieszanki:
30% mietlicy pospolitej (Agrostis tenuis) o sile kiełkowania 92% i czystości 90%,
70% kostrzewy czerwonej (Festuca rubra) o sile kiełkowania 95% i czystości 92%.

Ilość nasion do wysiewu mietlicy — 3 g/m², a kostrzewy — 5 g/m².

Obliczamy rzeczywistą wartość użytkową Wu i rzeczywistą ilość nasion do wysiewu:

a)    mietlicy pospolitej

Wu=(92 · 90)/100 = 82,8 %

brak: 100 – 82,8 = 17,2 %
na 1 m2 należy dodać:

(17,2 · 3)/100 = 0,52 g

ilość nasion na 1 m2

3,0 + 0,52 = 3,52 g

ponieważ jednak mietlica stanowi 30% mieszanki, zatem rzeczywista ilość nasion do wysiewu na m² wynosi

(30 · 3,52)/100 = 1,05 g

b)    kostrzewy czerwonej

Wu = (95 · 92)/100 = 87,4 %

brak: 100 – 87,4 = 12,6 %
na 1 m2 należy dodać:

(12,6 · 5)/100 = 0,63 g

ilość nasion na 1 m²

5,0 + 0,63 = 5,63 g

kostrzewa stanowi 70% mieszanki, więc rzeczywista ilość nasion do wysiewu na 1 m² wynosi:

(70 · 5,63)/100 = 3,94

Ilość nasion mieszanki potrzebna do obsiania 1 m² wynosi:

1,05 + 3,94 = 4,99 g

Natomiast liczbę nasion w 1 gramie mieszanki otrzymamy sumując iloczyny: rzeczywistej ilości nasion do wysiewu, rzeczywistej wartości użytkowej i liczby nasion w 1 g, obliczone w odniesieniu do każdego ze składników mieszanki:
mietlica 1,05 • 82,8 • 16000 = 13900
kostrzewa 3,94 • 87,4 • 1000 = 3450
Razem nasion w mieszance 17350  sztuk na 1m2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *