Mieszanki traw cz.3

Instytut Gospodarki Komunalnej opracował skład mieszanek traw z wykorzystaniem odmian polskich. A oto przykłady:

1. Mieszanka uniwersalna na trawniki parkowe i ogrodowe (dywanowe) na glebach gliniasto-piaszczystych:

Życica trwała (Lolium perenne) Więcławicka 20%
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) Leo 40%
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) Alicja 40%

2.    Mieszanka na trawniki ogrodowe i parkowe na glebach suchych:

Życica trwała (Lolium perenne) Więcławicka 30%
Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla) Sawa 40%
Mietlica pospolita (Agtostis tenuis) Igeka 30%

3.    Mieszanka na trawniki sportowe na dobrych glebach lub odpowiednim podłożu:

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) Alicja 25%
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) Leo 20%
Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla) Sawa 25%
Mietlica pospolita (Agrostis tenuis) Igeka 30%

Zawartość procentowa poszczególnych gatunków traw w przedstawionych mieszankach dotyczy masy nasion. Proporcje liczby nasion w mieszance nie odpowiadają proporcjom wagowym, ponieważ nasiona różnych gatunków traw różnią się rozmiarami i masą.

Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm².  Zależność między masą nasion i ich liczbą w 1 gramie a teoretyczną normą wysiewu na jednostkę powierzchni podano w tabeli.

Z tabeli wynika, że zależnie od rozmiarów i masy nasion teoretyczna norma wysiewu wymienionych traw może się wahać od 0,6 do 20,0 gramów na 1 m². W odniesieniu do traw o nasionach większych i silniej rosnących, jak np. życica trwała, stosuje się w praktyce znacznie mniejsze ilości nasion na jednostkę powierzchni. Natomiast nasiona traw drobnych, a więc o mniejszych możliwościach szybkiego opanowania miejsca, wysiewa się praktycznie w ilości na ogół kilkakrotnie większej od normy. Ilość nasion wysiewu może być zmieniana zależnie od pory wysiewu, sposobu przykrycia nasion, przewidywanych warunków kiełkowania itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *