Mieszanki traw cz.2

Do podstawowych czynników decydujących o składzie gatunkowym mieszanki należą: typ i wilgotność gleby, warunki klimatyczne, koszt i możliwość uzyskania nasion, przeznaczenie trawnika i potrzebna w związku z tym wysokość koszenia, przewidywana intensywność deptania oraz ocienienie. Przy wyborze gatunków traw dąży się do ograniczenia ich liczby do 3 lub 4, przy czym zwykle jeden z nich jest trawą rozłogową. Nigdy w mieszance nie powinno się stosować dwóch traw rozłogowych.
Najbardziej wyrównacie zabarwienie trawnika przez cały okres wegetacji uzyskuje się, jeśli trawy wchodzące w skład mieszanki dojrzewają w różnych porach. Dobierając skład mieszanki należy więc brać pod uwagę wygląd roślin w poszczególnych okresach wegetacji:
—    mietlice (Agrostis) najlepiej wyglądają w drugiej połowie lata;
—    grzebienica (Cynosurus) zmienia się nieznacznie;
—    kostrzewy (Festuca) najlepiej wyglądają w okresie wiosennym;
—    życica (Lolium) najlepiej wygląda na wiosnę i jesienią;
—    wiechliny (Poa) zmieniają się nieznacznie.

Oto przykłady mieszanek traw (wg Greenfielda):
a)    na trawniki ogrodowe (dywanowe)
Mietlica pospolita (Agrostis tenuis) 30%
Kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp, rubra) 70%

b)    na trawniki silnie deptane
1,    Grzebienica pospolita (Cynosurus crisatus) 70%
Mietlica pospolita (Agrpstis tenuis) 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) 10%
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) lub wiechlina zwyczajna (P. trivialis) 10%
(P. pratensis — na gleby lekkie lub suche, P.trivialis na gleby cięższe lub wilgotne)

2.    Kostrzewa owcza rozłogowa (Festuca rubra ss,p.rubra)    10%
Życica trwała (Lolium perenne) 60%
Grzebienie a pospolita (Cynosurus cristatus) 10%
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) lub wiechlina zwyczajna (P. trivialis) 20%

3.    Życica trwała (Lolium perenne) 70-80%
Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) 20-30%

c) na trawniki w miejscach ocienionych
—    na glebach ciężkich:
Życica trwała (Lolium perenne) 50%
Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) 30%
Mietlica rozłogowa (Agrostis slofanifera) 20%

—    na glebach normalnych:
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 50%
Życica trwała (Lolium perenne) 25%
Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) lub kostrzewa owcza (Festuca ovina) 25%

— na glebach suchych:
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 40%
Kostrzewa wąskolistna (Festuca tenuifolia) 20%
Kostrzewa czerwona kępkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 10%
Mietlica pospolita (Agrostis tenuis) 30%

— w miastach:
Życica trwała (Lolium perenne) 40%
Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) 30%
Wiechlina roczna (Poa annua) 30%

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *