Mieszanki traw cz.1

Trawniki z jednego gatunku trawy są tworzone dość rzadko i raczej w skali amatorskiej. Do zakładania trawników na terenach zieleni najczęściej używa się mieszanek nasion traw różnych gatunków lub odmian. Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków jednego gatunku wprowadzeniem innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić właściwy wygląd i trwałość trawnika. Na przykład obok trawy wymagającej normalnej wilgotności gleby wprowadza się gatunek znoszący suszę, który zabezpiecza trawnik i zapewnia jego ładny wygląd w okresie suchym. Oprócz traw mających żywą zieloną barwę na boiska wprowadza się odmianę odporną na deptanie, która zabezpiecza,trawnik przed mechanicznym.zniszczeniem roślin. Takich zależności i powiązań jest bardzo dużo; tym więcej, im więcej funkcji pełni trawnik i im bardziej miejscowe warunki odbiegają od optymalnych, wymaganych przez większość roślin trawiastych. Wprowadzenie i stosowanie mieszanek różnych traw w znacznym stopniu zabezpiecza trawniki przed skutkiem działania niekorzystnych warunków glebowych, klimatycznych, zaniedbań w pielęgnacji, czy też niezgodnego z przeznaczeniem trawnika sposobu użytkowania.

Przydatność ważniejszych gatunków traw w określonych warunkach można oceniać na podstawie danych zawartych w tabeli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *