Mleczaj rydz

Mleczaj rydzMleczaj rydz – rydz smaczny, rydz prawdziwy, rydz pański, mlecza,j smaczny, rydzyk, ryzyk, ryżok, ryżak, rydzek, rycek

grzyb pierwszorzędnej wartości. Ma kapelusz o średnicy 3…12 cm, lejkowaty,
pomarańczowoceglasty, czasem z domieszką zielonego, na powierzchni gładki, z koncentrycznie zaznaczającymi się prążkami, …