PRODUKCJA PIENNYCH FORM AGRESTU I PORZECZEK

PRODUKCJA PIENNYCH FORM AGRESTU I PORZECZEK
Pienne formy agresu i porzeczki kolorowej otrzymuje się przez szczepienie na silnie wyrośniętych pędach (podkładkach) porzeczki złotej, na wysokości od 60 do 120 cm od ziemi.
Podkładki porzeczki złotej sadzi się do szkółki w rozstawie zalecanej dla podkładek drzew owocowych. Szczepienie agrestu przez stosowanie lub w boczną szparę wykonuje się w sierpniu lub dopiero wczesną wiosną następnego roku. Do szczepienia używa się zrazów krótkich, 2-3-oczkowych. Zrazy do szczepienia należy zebrać na początku zimy i szczepić przed nabrzmieniem pąków. Zabiegi pielęgnacyjni po przyjęciu się zrazów polegają na przecięciu rafii, uszczykiwaniu pędów bocznych porzeczki złotej i wycięciu ich w późniejszym okresie na obrączkę. Wiosną trzeciego roku pędy w koronie agrestu lub porzeczek przycina się na 2-3 oczka. Do końca roku agrest i porzeczki pienne osiągają wymiary określone normą.
Agrest pienny z lepszymi wynikami produkuje się w ogrzewanej szklarni. W tym celu jesienią sadzi się silnie ukorzenione podkładki porzeczki złotej do doniczek i szczepi się w marcu po rozpoczęciu wegetacji. Podkładki z przyjętymi zrazami w maju wysadza się do szkółki. W warunkach bardzo dobrej pielęgnacji duża ilość roślin nadaje się do sprzedaży już w pierwszym roku.

Krzewy mateczne porzeczki czarnej, agrestu, młode rośliny w szkółce, a także pienny agrest, są często porażane przez amerykański mączniak agrestu, opadzinę liści porzeczek i agrestu, rdzę wejmutkowo-porzeczkową i białą plamistość liści porzeczki. Do zapobiegawczych opryski-wań przeciw tym chorobom stosuje się: Benlate, Topsin M (0,1%) lub Dithane M 45 (0,3%). Do zwalczania mączniaka należy stosować: Afugan (0,1%), Bayle-ton (0,07%) lub Saprol (0,15%). Opryskiwania należy wykonywać od połowy maja, co 10-14 dni.
Mszyce i gąsienice zżerające liście na krzewach porzeczek i agrestu należy zwalczać z chwilą pojawienia się szkodników. Do opryskiwania zaleca się następujące preparaty: Owadofos płynny 50 (0,15%), Sadofos płynny 50 (0,4%), Metasystox (i) forte (0,05%), Bi 58 EC (0,1%), Zolone (0,15%) lub inne środki.