PRODUKCJA KRZEWÓW PORZECZEK

PRODUKCJA KRZEWÓW PORZECZEK – Porzeczki czarne i kolorowe rozmnażamy najczęściej przez sadzonki zdrewniałe. Pędy przeznaczone na sadzonki zdrewniałe ścina się z krzewów matecznych od końca sierpnia aż do wystąpienia silniejszych mrozów. Z jednego silnie wyrośniętego pędu otrzymuje się zwykle 2-3 sadzonki długości około 18 cm. Otrzymane sadzonki wiąże się w pęczki po 50 sztuk i dołuje w piasku w przechowalni lub na dworze w miejscu zacienionym.
W okresie dołowania u sadzonek porzeczek czerwonych następuje już wstępne ukorzenianie się.
Tak przygotowane sadzonki porzeczek czarnych sadzi się już jesienią do szkółki. Sadzonki porzeczek kolorowych sadzi się natomiast wczesną wiosną. Odległości rzędów najczęściej wynoszą 70-80 cm. Odległości w rzędach: dla sadzonek porzeczek czarnych 15-20 cm, a dla kolorowych 8-10 cm. Dość często sadzonki porzeczek sadzi się systemem rzędowo-pasowym.
Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym roku są takie same jak w szkółce agrestu. W drugim roku otrzymane pędy przycina się na 3-4 oczka. Z tak skróconych roślin otrzymuje się do jesieni silnie wyrośnięte krzewy.