Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych zalicza się:

Gnojowica
rozcieńczona wodą, przefermentowana mieszanina stałych i płynnych odchodów zwierząt gospodarskich (dodanie wody zmniejsza straty azotu, bowiem w rozcieńczonych roztworach utlenianie się amoniaku jest wolniejsze). G. jest źródłem potasu i azotu, może być stosowana pod wszystkie rośliny w okresie ich wegetacji, powinna być 3…4-krotnie rozcieńczona. G. po rozlaniu należy jak najszybciej przykryć glebą, aby zapobiec utlenianiu się amoniaku.

Kompost
mieszanina powstała w wyniku rozkładu różnych materiałów pochodzenia organicznego, takich jak: chwasty, łęty pomidorowe, fasolowe i ogórkowe, słoma, liście, odpadki kuchenne, drobne gałęzie, węgiel drzewny, trawa, fekalia i obornik małych zwierząt futerkowych. Wartościowymi dodatkami do k. są: torf, obornik krowi i koński, gnojowica.

Nawozy zielone
rośliny uprawiane przeważnie jako po-plon po zbiorze wczesnych warzyw i przekopywane jesienią. Chronią one składniki pokarmowe przed wypłukaniem, wzbogacają glebę w azot, zwiększają przepuszczalność i pojemność wodną gleby. Do takich roślin należą: bobik, łubin, wyka, peluszka (groch polny), owies, żyto, jęczmień, facelia, gorczyca (uprawiane samodzielnie lub jako mieszanki).

Obornik
przefermentowane odchody zwierząt gospodarskich wraz ze ściółką. O. jest największym źródłem próchnicy, działa odkwaszająco, zawiera dużo mikroelementów. Najbardziej wartościowy jest o. koński oraz bydlęcy, nieco mniej o. owczy, trzody chlewnej, odchody ptasie,