Zakładanie żywopłotów

Zakładanie żywopłotów jest to sadzenie krzewów, rzadziej drzew, w zwartym układzie jedno- lub wielorzędowym. Odstępy sadzenia zależnie od rodzaju sadzonych roślin, przewidywanego sposobu prowadzenia żywopłotu, typu gleby itp. wynoszą 20-50 cm.

Jeżeli zakłada się żywopłot z dużych krzewów lub niewielkich drzew odstępy te mogą dochodzić do 60 – 80 cm. Zakładając żywopłot, należy bardzo dużą uwagę zwracać na czystość gleby. Nie, powinno się sadzić krzewów w miejscach zachwaszczonych chwastami trwałymi, jak perz, podagrycznik. itp. Zwalczanie takich chwastów po posadzeniu żywopłotu jest często zupełnie niemożliwe, a obecność ich nie tylko osłabia młode rośliny żywopłotu, ale również zmniejsza jego wartość dekoracyjną.

Technika sadzenia roślin tworzących żywopłot niewiele się różni od  sadzenia krzewów: bez bryły lub z bryłą korzeniową. Najprostszym, a jednocześnie najmniej pracochłonnym sposobem jest sadzenie krzewów wzdłuż naciągniętego sznura w szparę robioną łopatą. Można tak sadzić drugi i trzeci rząd, przekładając odpowiednio sznur. Stosowanie opisanego sposobu jest bardzo wygodne na dobrze uprawianej i luźnej glebie oraz w razie sadzenia niewielkich krzewów rozmnażanych z siewu. Krzewy takie mają zwykle długie, równoległe ułożone korzenie. Zbyt długie korzenie należy przycinać.

Sadzenie powinny prowadzić dwie osoby. Jedna z nich wbija łopatą i odchyla ziemię, druga zaś wkłada krzewy i przydeptuje ziemię.
Jeżeli krzewy mają szerzej rozbudowany system korzeniowy albo jeśli gleba jest niezbyt głęboko uprawiana lub ciężką, konieczne jest sadzenie roślin w podłużne doły, czyli rowy. Podczas kopania rowu ważne jest utrzymanie równej linii jego krawędzi, ponieważ wzdłuż tych linii sadzone będą krzewy. W razie sadzenia jednego rzędu rośliny możną ustawiać przy jednej krawędzi lub na środku rowu. Sadząc rośliny w dwóch rzędach ustawia się je wzdłuż dwóch krawędzi na przemian. Nazywa się to sadzeniem „w trójkę”. Żywopłoty trzy-rzędowe stosuje się rzadko, głównie z uwagi na trudności ich odchwaszczania. Trzeci rząd uzyskuje się sadząc jednocześnie dwie rośliny naprzeciw siebie, przy ściankach, a trzecią na środku rowu w połowie ich odległości. Sadzenie takie nazywa się sadzeniem „w piątkę”. Do sadzenia w rowach potrzebne są zawsze dwie osoby, natomiast sadzenie „w piątkę” prowadzi się bardzo szybko i wygodnie w trzy osoby, jeżeli dwie osoby trzymają krzewy, a trzecia zasypuje rów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *