Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu

Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym po posadzeniu okresie wegetacji mają bardzo istotny wpływ na dalszy wzrost i rozwój roślin. Należy pamiętać, że większość posadzonych roślin, a przede wszystkim te, które były sadzone bez bryły korzeniowej, miała zmniejszony system korzeniowy; nawet po przyjęciu się rośliny nie należy go uważać za zregenerowany. Proces regeneracji odbywa się u młodszych roślin przez cały sezon, a u starszych może trwać kilka lat.
Jednym z zabiegów, który ogranicza straty pobieranej przez roślinę wody, jest zmniejszenie części, nadziemnej przez ucinanie części pędów i gałęzi. Usuwania części nadziemnych nie stosuje się na ogół u roślin iglastych i zimozielonych przede wszystkim, ze względu na dużą wartość tych roślin. Transpirację tych roślin można ograniczać ocieniając je przez zastosowanie daszków osłaniających lub przez owijanie rzadką tkaniną. Sposobem ograniczenia strat wody jest też ściskające wiązanie całej rośliny, które powoduje zmniejszenie ogólnej powierzchni zewnętrznej oraz ograniczenie ruchu powietrza w obrębie bryły rośliny.
Jeżeli rośliny są posadzone prawidłowo, to znaczy w odpowiednim stanie i w sprzyjających warunkach, nie zachodzi na ogół potrzeba ich podlewania. Długotrwały brak opadów może jednak spowodować potrzebę podlewania, jeżeli gleba jest niedostatecznie wilgotna.

Podlewanie prowadzi się według ogólnie przyjętych zasad. Nie wolno czekać na zewnętrzne objawy braku wody, jak więdnięcie, przysychanie młodych liści itp. Utrzymywaniu się wilgotności gleby sprzyja wspomniane już ściółkowanie jej powierzchni wokół rośliny. Często powodem długotrwałego braku dostatecznej ilości wody w glebie jest bliskie sąsiedztwo starszych roślin drzewiastych o płytkim systemie korzeniowym. Dla niektórych młodych krzewów bardzo dużym konkurentem jest trawnik. Sadzenie młodych roślin w takim sąsiedztwie stwarza wiele kłopotów pielęgnacyjnych i bardzo często nie daje zadowalających rezultatów. Konkurencja dotyczy bowiem nie tylko pobierania wody, ale i składników pokarmowych. Dlatego też sadzone tak rośliny najczęściej rozwijają się wolniej, mają mniejsze rozmiary, są podatniejsze na choroby i szkodniki i prawie zawsze mają znacznie mniejszą wartość dekoracyjną.

Ważną czynnością w pielęgnacji młodych drzew i krzewów jest zapobieganie zachwaszczeniu i zwalczanie chwastów. Zapobieganie polega przede wszystkim na sadzeniu roślin w glebę wolną od podziemnych organów chwastów trwałych, nieużywaniu kompostów z dużą ilością nasion chwastów, ściółkowaniu i stosowaniu profilaktycznie środków chwastobójczych. Pojawiające się wokół młodej rośliny chwasty mają znacznie większą od niej zdolność pobierania wody i składników pokarmowych. Dopuszczenie do zachwaszczenia gleby wokół rośliny jest zawsze poważnym zagrożeniem dla jej wzrostu i rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *