Ogrodnicze narzędzia

Ogrodnicze narzędziaOgrodnicze narzędzia – są to narzędzia służące do uprawy gleby i pielęgnacji roślin. Do podstawowych narzędzi należą:

Aerator – przewietrznik
do niszczenia skorupy na zasiewach, do delikatnego kruszenia powierzchni gleby.

Grabie
do wygrabiania liści lub innych resztek roślin, mieszania nawozów z glebą, wyrównywania powierzchni skopanych zagonów.

Łopata – rydel, (!) szpadel
do kopania dołków pod drzewa i krzewy, przekopywania gleby przed zimą, przerabiania kompostu.

Motyka
do głębszego spulchniania gleby, niszczenia starszych chwastów, obsypywania roślin, wykopywania dołków pod rozsadę, kopania ziemniaków.

Norkros – pazurki
do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, niszczenia chwastów wiosennych, mieszania nawozów z glebą.

Okulizak
nóż do odcinania z pędu tarczki z pączkiem liściowym, nacinania kory podkładki w czasie okulizacji. Może być wykorzystywany do innych rodzajów szczepień.

Piłka sadownicza -„lisi ogon”
do przycinania i obcinania grubszych gałęzi starszych drzew.

Polewaczka z sitkiem – konewka
do podlewania roślin wodą lub roztworem nawozów.

Sekator – nożyce ogrodnicze
do przycinania i odcinania gałęzi oraz pędów drzew i krzewów. Niskie drzewa i krzewy jagodowe najwygodniej jest ciąć s. o wydłużonych rękojeściach.

Sierpak
nóż z zakrzywionym ostrzem do wygładzania ran po wycięciu gałęzi piłką i do obcinania cienkich gałązek.

Szczepak
nóż do odcinania zrazów i nacinania podkładki w czasie szczepienia drzew i krzewów.

Widły szerokozębne – widły płaskozębne, widły „amerykańskie”
do przekopywania gleby, kruszenia brył ziemi, usuwania chwastów rozłogowych (np. perzu).