Rośliny trawiaste

Rośliny trawiaste stanowią ogromną rodzinę obejmującą ponad 10 000 gatunków. W Polsce występuje około 190 gatunków traw, z których tylko kilkanaście stosuje się do zakładania trawników. Obserwuje się przy tym tendencję do ograniczania liczby gatunków i doskonalenie ich różnych odmian oraz coraz szersze stosowanie różnych ekotypów. Liczba stosowanych gatunków traw jest niewielka dlatego, że trawom używanym do zakładania trawników stawia się dość liczne i wysokie wymagania, a tylko niewiele gatunków traw tym wymaganiom odpowiada. Do najważniejszych cech decydujących o przydatności danego gatunku trawy do zakładania trawnika należą:
—    szybki wzrost i rozwój po wysiewie,
—    zdolność krzewienia się i tworzenia zwartej darni,
—    niewielka wysokość,
—    powolne odrastanie pionowe (po skoszeniu),
—    długi okres wegetacji,
— żywozielone zabarwienie liści,
— zimozieloność liści,
—    długowieczność,
—    niewielkie wymagania pokarmowe,
—    odporność na okresową suszę,
—    odporność na nadmierną okresową wilgotność gleby,.
—    odporność na niskie temperatury,
—     odporność na choroby,
—    odporność na zanieczyszczenie powietrza, odporność na zacienienie,
—    odporność na deptanie.

Oczywiście nie ma takiego gatunku trawy, który miałby wszystkie z wymaganych cech. Pewne gatunki odpowiadają natomiast stawianym warunkom w zadowalającym stopniu i to decyduje o częstym ich stosowaniu. Do najważniejszych i najczęściej stosowanych należy zaliczyć dziewięć  gatunków traw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *