Choroby roślin warzywnych

Choroby roślin warzywnych – grzyby, bakterie i wirusy powodujące zaburzenia wzrostu roślin, ich więdnięcie lub gnicie, rozwijające się przy nadmiernej wilgotności gleby, zacienieniu, braku przewiewu, zbytnim zagęszczeniu roślin oraz za wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których są przechowywane zbiory. Porażone rośliny należy wyrywać i niszczyć, resztki pożniwne -palić. Rozprzestrzenianiu się choroby zapobiega: wysiewanie tylko zdrowych nasion, odpowiednia uprawa gleby, dokładne usuwanie chwastów, które są żywicielami grzybów, wirusów, bakterii chorobotwórczych i szkodników, stosowanie środków ochrony roślin oraz przechowywanie warzyw w zalecanych warunkach.