Boczniak

boczniakBoczniak
grzyb drugorzędnej wartości. Ma kapelusz o średnicy 6…20 cm, koloru szarego, szarobrunatnego albo żółtawego w zależności od odmiany. Kapelusz młodego grzyba jest wysklepiony, jego brzeg nieco podwinięty, potem rozprostowuje się, a w stadium dojrzałym skierowany jest ku górze. Blaszki …