Załadunek drzewa na płycie

Przesadzanie większych drzew jest dość trudne technicznie ze względu na ich masę, co dotyczy zwłaszcza drzew przesadzanych z bryłą ziemi, oraz ze względu na rozmiary i kształt korony drzewa. Najmniej skomplikowane jest przesadzanie dużych drzew z bryłą korzeniową przez przesuwanie ich w pozycji pionowej na odległość do kilkudziesięciu metrów. Jest to możliwa wtedy, gdy nie ma żadnych przeszkód na drodze. Drzewo nasuwa się z odpowiednio zabezpieczoną bryłą na specjalnie do tego przygotowaną płytę lub płozy. Do tej operacji jeden bok wykopu musi być ścięty. Po nasunięciu drzewa na płytę, jeżeli zachodzi niebezpieczeństw jego przewrócenia, należy je zabezpieczyć przez przywiązanie.

Przesuwanie płyty może się odbywać bezpośrednio po powierzchni ziemi (zimą) lub na rolkach toczących się po ułożonych deskach. Przesunięcia dokonuje się za pomocą ciągnika.

Fazy przesadzania drzewa przez przesunięcie w pozycji pionowej na płycie.

Podczas operacji przesuwania i podnoszenia drzewa nie powinno się chwytać go za pień, gałęzie i osznurowanie bryły, dlatego do tego celu używa się specjalnego elastycznego uchwytu, którym obejmuje się bryłę na dużej powierzchni.

Uchwyt do przesuwania i podnoszenia dużych drzew z bryłą ziemi.

Uchwyt taki może być wykonany na przykład z łańcucha lub łańcucha i siatki z cienkiej linki.

Znacznie trudniejsze jest przewożenie drzew na większe odległości. Trudności techniczne wynikają z konieczności podniesienia takiego drzewa, ułożenia go na pojeździe, a następnie zdjęcia w miejscu sadzenia. Do takiej operacji potrzebne są dźwigi o odpowiednim udźwigu oraz samochody ciężarowe lub przyczepy ciągnikowe. Na czas transportu drzewo powinno być zabezpieczono przed uszkodzeniem. Jeżeli pień trzeba opierać o krawędź skrzyni, należy go obłożyć deskami łub listwami odpowiednio przymocowanymi przez przywiązanie. Bryła korzeniowa powinna być podparta lub przywiązana w celu zabezpieczenia jej przed staczaniem się łub przesuwaniem na boki pojazdu.

Koroną drzewa powinno się związać, aby umożliwić wymijanie pojazdów na drodze i nie powodować dotykania lub uszkodzeń przewodów sieci naziemnej. W razie przesadzania drzewa w stanie ulistnionym na czas transportu konieczne jest okrycie korony plandeką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *