Miejsce sadzenia drzewa

W miejscu sadzenia drzewo zwykle zdejmuje się z pojazdu za pomocą dźwigu. Jeżeli bryła jest dobrze zabezpieczona i ma niewielkie rozmiary, drzewo można zsunąć po, pochylni przygotowanej z desek.

Głębokość dołów na sadzone drzewa powinna odpowiadać wysokości ich bryły korzeniowej, a szerokość powinna umożliwiać swobodne ustawienie bryły i jej odwinięcie. Na dnie dołu powinno być 10-20 cm żyznej ziemi w stanie spulchnionym. Warstwa ta ułatwia kontakt bryły korzeniowej z miejscowym gruntem.

Po ustawieniu bryły zdejmuje się , jej zabezpieczenie, a następnie zasypuje ziemią do połowy głębokości i udeptuje. Po dosypaniu reszty ziemi dobrze jest zalać ją wodą w ilości umożliwiającej nasycenie do głębokości 20-30 cm. Następnie dosypuje się ziemi i formuje z niej miskę wokół drzewa. Powierzchnię miski przykrywa się 10-centymetrową warstwą ściółki torfowej lub podobnego materiału.

W celu zabezpieczenia posadzonego drzewa przed przewróceniem przez wiatry należy je przywiązać do wbitych obok 3-5 kołków. Drzewa sadzone na ulicach, których ze względu na ruch pieszy nie można przywiązać do kołków, zabezpiecza się przez przywiązanie bryły drutem stalowym ocynkowanym do wkopanych poniżej dna dołu dwóch okrąglaków; od góry bryły osłania się deskami, w poprzek których prowadzi się drut. Po 2-3 latach druty przecina się i wyjmuje deski, jeśli nie uległy całkowitemu rozkładowi.

Opisane sposoby przesadzania dużych drzew mają liczne wady, które powodują, że operacje te są nie tylko trudne technicznie ale również kosztowne. Bardzo droga jest praca sprzętu, do której dolicza się dojazdy i i powroty, oraz robocizna stanowiąca 40% kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *