Sposoby przesadzania drzew i krzewów

Jeżeli roślina przeznaczona do przesadzenia nie rosła w doniczce, pojemniku lub podobnym naczyniu, traci podczas przesadzania części korzeni. Wraz z rozwojem rośliny jej system korzeniowy staje się większy i rozleglejszy. Wydobycie całego rozbudowanego systemu korzeniowego rośliny z naturalnego podłoża, w jakim ona rośnie, jest praktycznie niemożliwe. Dlatego wyjmując roślinę do przesadzania odcina się część korzeni.  Im większą część korzeni pozostawi się w podłożu, tym większe jest naruszenie równowagi z częścią nadziemną. W związku z tym zostaje zakłócony przebieg procesów życiowych rośliny, maleje szansa przyjęcia się jej i dalszego zadowalającego wzrostu. Utrzymanie drzewa po przesadzeniu w ciągu 2-3 lat w stanie zaledwie słabej wegetacji absolutnie nie może być uznane za powodzenie.
Drzewo starsze może być wykopane i przeniesione na nowe miejsce bez bryły korzeniowej. Sposób ten stosuje się, kiedy bardzo luźna gleba, np. piaszczysta, uniemożliwiła utrzymanie się bryły oraz wówczas, gdy istnieją możliwości zmechanizowania procesu odkopywania korzeni. Odkopywanie ręczne jest ogromniej pracochłonne, jeżeli natomiast w pobliżu są prowadzone roboty i ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego, głębokie odspojenie ziemi wokół drzewa np. za pomocą spycharki może być przeprowadzone z łatwością. Po przecięciu grubszych korzeni drzewo może być uniesione, oderwane (korzenie pionowe) i załadowane na pojazd.
Ziemię wokół drzewa można też usuwać za pomocą wody.
Drzewa bez bryły korzeniowej są 3-5 razy lżejsze i dlatego z łatwością mogą być transportowane. Korzenie drzew przesadzanych tym sposobem trzeba na czas transportu starannie zabezpieczyć przed wysychaniem. Operacje związane z przesadzaniem najlepiej przeprowadzać w chłodne i pochmurne dni.
Drzewa starsze przesadza się jednak najczęściej z bryłą ziemi, Rozróżnia się przy tym przesadzanie bez przygotowania, polegające na odkopaniu i przecięciu korzeni bezpośrednio przed przesadzeniem oraz przesadzanie z przygotowaniem polegające na przecięciu części lub wszystkich korzeni na pewien czas przed przesadzaniem. Przesadzanie bez przygotowania może być stosowane wobec drzew o średnicy pnia 10-15 cm, dobrze znoszących przesadzanie i przesadzanych w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Drzewa większe lub przesadzane w stanie ulistnienia, a także drzewa iglaste wymagają specjalnego przygotowania systemu korzeniowego do tej operacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *