Zabiegi pielęgnacyjne w trzecim roku szkółki

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

W kwaterach drzewek dwuletnich glebę w czystości najlepiej jest utrzymać za pomocą herbicydów. W zależności od stopnia zachwaszczenia gleby stosuje się te same lub nieco podwyższone dawki środków chwastobójczych jak w szkółce jednorocznych okulantów.
Na kwaterach drzewek dwuletnich stosuje się tylko nawożenie azotem. Zależnie od siły wzrostu drzewek, dawki czystego azotu wynoszą od 50 do 100 kg/ha. Drzewka dwuletnie, podobnie jak jednoroczne okulanty, są bardzo podatne na choroby i szkodniki. Opryskiwanie zapobiegawcze i interwencyjne powinno być wykonywane w tych samych okresach i tymi samymi środkami, jakie zalecano do ochrony jednorocznych okulantów.
Zaniedbania w zabiegach fitosanitarnych mogą doprowadzić do dyskwalifikacji materiału ' narazić producentów na ogromne straty.
Do najgroźniejszych chorób i szkodników (kwarantannowych) zalicza się zarazę ogniową jabłoni i grusz, a wśród szkodników – tarcznika niszczyciela, których występowanie powoduje dyskwalifikację wszystkich drzewek owocowych. Do drugiej grupy zalicza się choroby, których występowanie powoduje dyskwalifikację poszczególnych drzewek. Są to następujące choroby: rak bakteryjny drzew owocowych, srebrzystość liści, zgorzel kory drzew owocowych, miotlastość (proliferacja) jabłoni, ospowatość śliwy (szarka) i nekrotyczna plamistość kory odmian jabłoni z grupy Delicious.
Do trzeciej grupy zalicza się choroby i szkodniki, których występowanie i silniejsze porażenie drzewek powoduje obniżenie jakości materiału i niekiedy może być podstawą do dyskwalifikacji drzewek określonej odmiany. Spośród szkodników są to np. bawełnica korówka, skorupiak jabłoniowy, szpeciel podskórnik gruszowy.
Wykopywanie drzewek dwuletnich, sortowanie i przygotowanie do sprzedaży, a także opakowanie i transport przeprowadza się podobnie jak w produkcji drzewek jednorocznych.