OCHRONA OKULANTÓW

Młode pędy i liście drzewek owocowych są bardzo podatne na choroby i często atakowane przez szkodniki.
Dla otrzymania zdrowych i silnie wyrośniętych okulantów niezbędne jest stosowanie dość intensywnego programu ochrony.
Opryskiwanie przeciw parchowi jabłoni i gruszy oraz białej plamistości liści gruszy należy przeprowadzać w okresie rozwoju pierwszych liści, aż do połowy lipca, przeciętnie co 14 dni lub po dłuższych okresach wilgotnej pogody. Do zwalczania tych chorób należy używać na przemian następujących środków: Syllit lub Dodinox (0,15%), Kaptan (0,3%), Dithane M 45 (0,3%), a także nowo wprowadzone preparaty jak Rubigan (0,03%) lub Saprol (0,15%).
Zapobiegawcze 4-6-krotne opryskiwanie przeciwko mączniakowi jabłoni należy wykonywać od połowy maja, przeciętnie co 8-10 dni. Do opryskiwania zaleca się następujące środki: Nimrod (0,1%), Siarkol (0,7%), Afugan (0,1%), Bayleton (0,07%), Rubigan (0,03%) lub Saprol (0,15).
Drobną plamistość liści drzew pestkowych, występującą na drzewkach wiśni i czereśni należy zwalczać przez opryskiwanie Syllitem lub Dodinoxem, w stężeniu 0,1%, począwszy od połowy maja. Zabieg stosuje sit, co 10 dni, 4-6 razy. Przy dużej ilości opadów liczbę zabiegów należy zwiększyć dd 6-8 razy.

Drzewka z objawami chorób: srebrzys-tości, nekrotycznej plamistości kory i gumowania należy natychmiast po stwierdzeniu objawów usunąć ze szkółki. Dla zabezpieczenia drzewek przed zgorzelą kory trzeba po zabiegach uszkadzających korę, gradobiciu, a także po ręcznym osmykiwaniu liści opryskiwać preparatem Topsin M w stężeniu 0,1%.

Mszyce, bawełnicę korówkę i gąsienice zjadające liście należy zwalczać po stwierdzeniu pierwszych objawów ich występowania i żerowania. Do zwalczania mszyc należy używać na przemian jeden z następujących środków: Metasystox (i) forte (0,05%), Tinox 25 (0,1%), Bi 58 EC (0,1%), Fekama dichlorfos (Nogos 50 EC) (0,1%). Pierwsze opryskiwanie wykonuje się zwykle w trzeciej dekadzie maja, a następnie w miarę potrzeby. Gąsienice zżerające liście należy zwalczać jednym z następujących środków: Owadofos płynny 50 (0,15%), Foschlor płynny 50 lub 20 (0,2% lub 0,5%), Sadofos płynny 30 (0,4%), Metox płynny 30 (0,1%) lub Zolone (0,15%).