Borowik usiatkowany

Borowik usiatkowanyBorowik usiatkowany – nazwy synonimiczne (regionalne) jak przy borowiku szlachetnym

grzyb pierwszorzędnej wartości. Ma kapelusz o średnicy 6…30 cm, jaśniejszy niż u borowika szlachetnego, o kolorze od bladobrązowego do orzechowobrązowego, często z białawym brzegiem, także szarobrązowawy lub ochrowoszary, pod lupą …

Borowik szlachetny

Borowik szlachetnyBorowik szlachetny – grzyb prawdziwy, prawak, prawik, praw dzik, prawdziwek, prawdziwiec, grzyb sprawiedliwy, borowy, dębowy, biały, grabak
grzyb pierwszorzędnej wartości. Charakteryzuje go kapelusz o średnicy do 20 cm, początkowo białawy, potem od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, wypukły, matowy, w okresie deszczowej …

Boczniak

boczniakBoczniak
grzyb drugorzędnej wartości. Ma kapelusz o średnicy 6…20 cm, koloru szarego, szarobrunatnego albo żółtawego w zależności od odmiany. Kapelusz młodego grzyba jest wysklepiony, jego brzeg nieco podwinięty, potem rozprostowuje się, a w stadium dojrzałym skierowany jest ku górze. Blaszki …

Budowa grzyba

schemat grzybaSchemat typowego owocnika grzyba kapeluszowego oraz jego główne części nadziemne i podziemne: a) owocnik grzyba o obłóczni rurkowej (np. borowika);
b) owocnik grzyba o obłóczni blaszkowej (np. muchomora); c) młody,nie rozwinięty owocnik muchomora

1    – obłócznia (warstwa hymenialna), najważniejsza część …

Podział grzybów

Z punktu widzenia charakterystyki spożywczej grzyby dzieli się na: jadalne, niejadalne oraz trujące. Grzyby jadalne – najczęściej kapeluszowe z klasy podstawczaków – obejmują kilkaset gatunków, z których szczególnie cenionych jest kilkanaście.
Grzyby niejadalne to takie, które nie odznaczają się wymaganymi …

Grzyby

grzybyGrzyby
rośliny plechowate (zbudowane z komórek nie połączonych w tkanki), występujące w większości na lądzie, również w wodach śródlądowych i morskich. Dotychczas wyróżniono ponad 100 tys. gatunków. Przeważają tzw. grzyby niższe, należące do klas pragrzybów oraz glonowców. Mniej liczną grupą …