Ogród warzywny

Ruchomy daszek – Ochrona przed deszczem
Nawet największa ulewa nie zaszkodzi delikatnym warzywom, np. krzakom pomidorów. Rosną pod daszkiem o szerokości 115 cm i długości 65 do 120 cm. Daszek można odchylać i zmieniać jego wysokość od 80 do 180 cm.

Naturalna hodowla warzyw
Celem wszystkich ogrodników jest uzyskanie każdego roku bogatych zbiorów dorodnych warzyw i owoców.
Można to osiągnąć metodami naturalnymi – stosując kultury mieszane, płodozmian oraz odpowiednio dobrane nawozy i substancje wzbogacające glebę. Przy tego rodzaju naturalnych metodach uprawy warzyw ogromne znaczenie ma prawidłowe stosowanie kompostu oraz kalimagnezji, będącej uzupełnieniem naturalnych nawozów, dostarczającej roślinom węglanu potasowego, magnezu i siarki.